Tin tức

Cách chọn lựa máy siêu âm

Thứ Hai, 18/01/2016 16:44

Cấu hình máy siêu âm / nhu cầu sử dụng
Tài liệu từ Hội nghị Khoa học của Hội Chẩn đoán Hình ảnh TP.HCM mở rộng tháng 4 năm 2015.

Các tin khác