Sản phẩm
Trang chủSản phẩmMáy giúp thở

HỆ THỐNG GÂY MÊ GIÚP THỞ AM 5000 MAJOR

Model:  AM 5000 MAJOR
 Hãng sản xuất:  Siare
 Xuất xứ hãng:
 Ý


Báo giá sản phẩm

AM 5000 MAJOR là hệ thống cung cấp khí gây mê. Chuyên dùng cho người lớn, trẻ em và nhi sơ sinh Các hệ thống khí tương tích với AM 5000 MARJOR: khí oxy, khí nén, N2O, Halothane, Enfluorane, Isoflurane, Sevoflurane, Desflurane, Halocarbon 22

Dạng cấu trúc xe đẩy, bằng thép sơn và plastic
Bộ cung cấp theo cấu hình chuẩn bao gồm:
-    Bộ trộn khí cơ học O2 / N2O / khí nén
-    Khóa liên động kép
-    Thanh cho phụ kiện trộn khí
-    Khối phân phối khí
-    Dây nối bệnh nhân người lớn TO và FRO cho máy thở
Tùy chọn:
-    Bộ van mở
-    Bình vôi soda hấp thụ cho máy thở (2.5kg)
-    Máy thở Alpha Delta
-    Phế dung kế điện tử M3000D
-    Phụ kiện khác

Sản phẩm khác