Tin tức

Chúc mừng sinh nhật tháng 1-2016


»»  Chúc mừng sinh nhật em Nguyễn Thị Minh Thành

Chúc mừng sinh nhật em, chúc tuổi mới
Tươi như hoa thiên lý
Khỏe như đá kim cương
Sức mạnh rắn phi thường
Vượt qua được mọi khó khăn vất vả