Tin tức
Trang chủTin tức

Wiki thiết bị y tế UMich dành cho các nước thu nhập thấp

Thứ Tư, 02/05/2012 11:22
Việc phân phối các thiết bị y tế đến những vùng xa xôi của Trái đất để cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe rất được hoan nghênh, nhưng câu hỏi đặt ra là làm thế nào các quốc gia đang phát triển có thể tiếp thu tốt nhất các công nghệ cứu chữa này.

Wiki thiết bị y tế UMich dành cho các nước thu nhập thấp biết về công nghệ đã có Một nhóm các sinh viên và nhà nghiên cứu từ Đại học Michigan có cùng câu hỏi trên sau khi nhận ra rằng không có nguồn tài nguyên toàn diện như vậy tồn tại, và tạo ra Tóm lược Y tế Toàn cầu (Global Health Compendium). Dự án là một cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được tổ chức bởi Appropedia trên nền tảng wiki, và tập trung đặc biệt vào các thiết bị y tế hữu ích cho các nước đang phát triển. Điều đó có nghĩa là tất cả các thiết bị trong cơ sở dữ liệu phải ít tốn kém và hữu ích cho các quốc gia thiếu điện liên tục, thiếu bộ phận thay thế, nước sạch, và đào tạo phù hợp. Thiết bị trong cơ sở dữ liệu, khoảng hơn 100, có thể được tổ chức theo bệnh điều trị, tình trạng thiết bị, và khu vực nơi mà thiết bị đã được thử nghiệm hoặc nhắm mục tiêu.

Trong khi cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi các sinh viên U-M và chứa nhiều công nghệ, nó mở cho tất cả mọi người thêm và chỉnh sửa.

Link truy cập Global Health Medical Device Compendium

Nguồn medGadget.com

Các tin khác